Over ´t Kerkje

Over 't Kerkje

Goeiendag, van harte welkom in het digihuus van de Stichting't Kerkje van Ellesdiek


Werke in de kerke
D’r wazze dan wè gin voorstelliengen, mè d’r was wè volop activiteit in ’t Kerkje.
De verwermieng liep op z’n leste bênen. Van ’t nèjaèr binne me rond kunne komme mie `n leverancier en ’n installateur. Vanof febrewari binne ze begonne om de zaak om te bouwen en dat is noe bienae voe mekare.
Vadder bin de muren voorzie van een isolerende laege. Leen de Kok ei z’n eigen d’r van ’t nèjaèr op uut’eleefd. Een moai stikje vakwerk.
Mie de nieuwe verwerming zulle me flienk bespaère op gas, dat eêt duurzaemeid. Di doe me natuurlijk ok aan mee. De lampen in ’t Kerkje wazze nog van’t ouwe principe en gebruukten vee stroôm. Noe bin d’r ledlampen an’ebrocht en die bin vee zuniger.
As leste actie zù me op 10 meie zunnepanêlen an litte brienge op ’t dek van de consistorie. D’r komme 8 panêlen en di kunne me ruum de stroôm mie opwekke die a me noadig è voe ’t Kerkje.

Mie  ondersteunieng van verschillende organisaties en bedrieven is ‘t ‘elukt om aolles ok financieel rond te kriegen. Vee dank git uut nì Zeeland Refinery, Dow Benelux, VSBfonds, S. BooneFonds en de Gemeênte Borsele voe d’r fanciële biedraege.

Zeeland Refinary vin duurzaemeid eêl belangriek. Als hoofdsponsor è ze oans ‘esteund mie mè liefst € 25.000,--. 


't Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk) wil een centrum weze voe

levensbeschouwing, cultuur en vriendschap. Zeêland, Zeêeuwen en Zeêeuws è d'r een streepje voor. Nie om wat vremd is te weren, mae om wat a dichtbie is te eêren! Zeêuws, welk Zeêuws dialect ok, is de voertaal in en van 't Kerkje voe zôvarre a dat zinvol van toepassing is. Daèrom is deze website ok groatendeêls 'twîtalig' is.


't Kerkje is evestigd in de voormalige Nederlands Hervormde Kerke van Ellesdiek. Nae a deze kerke fuseerde'n  en het kerkgebouw leeg kwam te staen, wier de stichting opericht en kocht het leegstaende gebouw om d'r activiteiten in te organiseren en zôdoende ok de publieke functie van het gebouw te kunne bewaeren voe het durp.


't Kerkje drieft op vriewilligers. Wie vriewilligerswerk doet in/voe 't Kerkje doet dat omdat 'n (ze) dat belangriek vindt, gezellig, leuk,  vanwege sociale contacten of om van aolles mee te maèken op levensbeschouwelijk en/of cultureel gebied en in een sfeer van vriendschap.


Nederlands

Van harte welkom op de website van de Stichting 't Kerkje van Ellesdiek.

't Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk) wil een centrum zijn voor

levensbeschouwing, cultuur en vriendschap. Zeeland, Zeeuwen en Zeeuws hebben er een streepje voor. Niet om het vreemde te weren, maar om het dichtbije te eren!


Zeeuws, welk Zeeuws dialect ook, is de voertaal in en van 't Kerkje voor zover dat zinvol van toepassing is. Vandaar dat deze website grotendeels 'tweetalig' is.


't Kerkje is gevestigd in de voormalige Nederlands Hervormde Kerk van Ellewoutsdijk. Nadat deze kerk fuseerde en het kerkgebouw leeg kwam te staan, werd de stichting opgericht en kocht het leegstaande gebouw om er activiteiten in te organiseren en zodoende mede de publieke functie van het gebouw te kunnen bewaren voor het dorp.


't Kerkje drijft op vrijwilligers. Wie vrijwilligerswerk doet in/voor 't Kerkje doet dat omdat hij/zij dat belangrijk vindt, gezellig, leuk,  vanwege sociale contacten of om van alles mee te maken op levensbeschouwelijk en/of cultureel gebied en in een sfeer van vriendschap.
't Kerkje is een centrum voor levensbeschouwing, cultuur en vriendschap.


Zeêuws is de voertaal van 't Kerkje.


Jaarverslag 2020


NIEUWSBRIEF:

Opgeven via:

contact@kerkje-ellesdiek.nl

 of bèlle:

0113  -  561669