Oecumene

Oecumene

Oecumenische bieêenkomsten in 't Kerkje

Het kerkje van Ellesdiek staat er wat verlaten bij. Er zijn geen oecumenische bijeenkomsten meer geweest de afgelopen maanden. We hadden gehoopt na de zomer weer te kunnen beginnen maar het coronavirus is hardnekkig en waart nog steeds rond. De werkgroep levensbeschouwing,  die de bijeenkomsten voorbereidt,  vond het na de zomer nog niet verstandig om weer te beginnen. Wilden we het voor iedereen, bezoekers en medewerkers, veilig houden dan moesten we in het kerkje 1.5 meter afstand bewaren, ook tijdens het koffiedrinken na afloop. Gelet op de ruimte waarin de bijeenkomsten plaatsvinden, kwamen we er al snel achter dat het bijna onmogelijk was om je dan aan alle voorwaarden te kunnen houden.

Wanneer we dan ook nog bedenken dat de meerderheid van de bezoekers van de bijeenkomsten 60 jaar of ouder is en dus tot de risicogroep behoort was het voor ons duidelijk: Voorlopig nog geen bijeenkomsten, hoe jammer we het ook vinden.  We kregen de afgelopen tijd vragen van mensen die de komende maanden in de bijeenkomsten zouden voorgaan: gaat het door?   Toen hebben we als werkgroep levensbeschouwing met pijn in het hart de knoop doorgehakt. We hebben besloten om in het jaar 2020 geen oecumenische bijeenkomsten meer te houden.

We hopen natuurlijk om in 2021 weer te kunnen beginnen. Alles zal afhangen van het verloop van het coronavirus. We beginnen pas weer wanneer we er zeker van zijn dat we de gezondheid van iedereen die dan het kerkje bezoekt menselijkerwijs kunnen garanderen. Ons geduld wordt  op de proef gesteld. Nog geen bijeenkomsten in de streektaal dus. Hopelijk kunnen we in 2021 een nieuwe start maken. We houden u op de hoogte en hopen u te zijner tijd in goede gezondheid weer te zien.
met vriendelijke groeten,

de werkgroep Levensbeschouwing van ’t Kerkje van Ellesdiek.


Iedere derde zondag van de maend ouwe me ‘s mirregs om allef drieë een ‘oecumenische bieeênkomst’ in ‘t kerkje. Die bieeênkomsten noeme me expres gin ‘kerkdienst’ of ‘viering’, of wat a j’ nog meêr voe moôie naemen kan bedienke, want in Ellesdiek è me nie zukke oôgkerkelijke pretenties. Me è ok gin kerkeraed of parochiebestuur en dus ok gin amsdraegers.


Ônze bieeênkomsten worre aoltied voorbereid en voe ‘t grôste deêl ok uut’evoerd deur een groepje vriewilligers. Saemen mie de voorganger zoeke die een thema, een tekst, een gedicht, een verhaal, liederen en muziek, aolles zòvee meugelijk in ‘t zeêuws. Me hechte vee waerde an de kwaliteit van woord en muziek, dus dirrom probeere me aoltied een theologisch geschoolde voorganger en goed opgeleide muzikanten te vinde.


Me noeme ônze bieeênkomsten wè expres ‘oecumenisch’, want me gelôve nie zo in muren en verdeêld’eid. En zò groôt bin de verschillen tussen kattelieke en prottestanten en mensen die a ‘nergenst an doe’ noe toch ok wee nie?!


In ônze bieeênkomsten komme d’r van aollerlei soorten mensen bie mekaare. Nie alleêne mensen uut Ellesdiek en uut de buurte, mè ok van wat vadder wig, soms zelfs van buuten de previnsie. Mensen die a belangstelling è voe ‘t zeêuws, mensen die a meugelijk een bitje uut’ekeke bin op d’r eigen kerke, mensen die a messchien behoefte è an een zekere spiritualiteit, die a op zoek bin ni geêstelijk ouvast.


Oe dan ok, ze komme uut eigen bewegieng. Ze oeve nergens lid van te weze of te worre, ze oeve nie an bepaalde verplichtingen of verwachtiengen te voldoe, en ze meuge komme zò a ze bin, mie of zonder d`r zondagse goed. ‘Laagdrempelig’ noeme ze dat in ‘t ABN, ‘laegdurpelig’ zoue ôns bienae zegge. En a j’ ‘t kerkje binnenstapt, dan stae ônze ‘durpelwachter’ a mie een uutgestoken and op je te wachte…


Ok nae ofloôp van de bieëenkomsten neme me nog wat tied voe mekaare. Me schienke een bakje koffie of thee, en d’r is aoltied wè iemand mie een luusterend oôre, voe a j’ nog es deur wil prate over ‘t eên of ‘t aare. Lit je ‘n arte mè spreke!


Wat is noe eigenlijk de meêrwaerde van ‘t zeêuws in ônze bieeênkomsten?

De ervaering van vee mensen is, da ‘t er dan minder afstand is, da ‘t er een direkter kontakt is tussen spreker en luusteraer, om a ‘t er gin taalkundige ‘durpel’ is dir a j’ overéne mò. En die direktheid ku j’ ok ervaere in je relasie mie God, bevoorbeeld op de momenten da j’ zelf in ‘t zeêuws meebidt of ziengt. Je ‘n eigen zeêuwse toengval kan je dan dichter bie je ‘n eigen ziele, dichter bie je ‘n allereigenste ik, en dichter bie God brienge. ‘t Zeêuws is ommers de taal dir a j’ in gebore bin, de taal van je ‘n arte?!


Dirrom zegge me in ‘t kerkje: lit je ‘n arte mè spreke, want dat is wat a d’n Eêuwige ok doet…! En a j’ noe wè es graag wil wete oeneêr a de volgende oecumenische bieëenkomst is, kiek dan bie d'n ahenda.

Bericht oktober 2020

De werkgroep levensbeschouwing heeft besloten in het jaar 2020 geen oecumenische bijeenkomsten meer te houden.

We hopen in 2021 weer te kunnen beginnen. Alles afhankelijk van het verloop van het coronavirus.


Van harte welkom

bij onze oecumenische bijeenkomsten in 't Kerkje

 

Iedere maand, meestal op de 3e zondag om 14.30 uur:

Woord en muziek in het Zeeuws. Na afloop gezellig samenzijn met een bakje koffie of thee.

 

De originele illustraties van

Openbaerieng in Beeld

van Jopie Minnaard-Verheijke

zijn beschikbaar voor een rondreizende tentoonstelling.

Voor vertoning aan uw publiek, neem contact op met:

Jan  en Jopie Minnaard, jminnaard1@zeelandnet.nl

 

 Zie Winkel