't Kerkje van Ellesdiek - Levensbeschouwing, Cultuur en Vriendschap

 

 

 

 

Bijbelvertaalgroep

 

Bijbelvertaalgroep  Zeeuwse vertalingen(download)

 

Hieronder de tekst in het Zeeuws, in de rechterkolom in het Nederlands.

In januari 2001 is een koitje enthousiaste mensen begonne mie t vertaelen van (stikken uut) de biebel in t Zeuws. Aolle begun is moeilik en dat me ier ok ezie. Om te begunnen: wat is Zeuws? Nae vee over en weer gepraat is tr voe ekoze om Zeland in vier taelgebieden te verdlen: Noord-Zeland (Noord-Beveland, Tholen, Flupland [Sint-Philipsland] en Schouwen-Duveland), Zuud-Beveland en Zeuws-Vlaandere (die bin nog nie begonne). Iedere groep vertael een aar biebelboek en dat bliekt goed te werken.

 

Wat voe Nederlandse vertaelieng neem je as uutgangspunt a je g vertaele? ns ekoze voe de Nieuwe Biebelvertaelieng (N.B.V.). Ok de Statenvertaelieng en de Naerdense Biebel worre vee gebruukt. Dr wor zogezeid doeltaalgericht vertaeld, dat wil zegge: de vertaelieng wor zovee meugelik emkt in Zeuws liek a t noe esproke wor. Me kriege bie ns werk vee ulpe van t Nederlands Biebelgenootschap.

 

In 2004 is nze este uutgaeve verschene. D st t boek Jona in t Walchers in, Ruth in t Noord-Zeuws en t Evangelie volges Marcus in t Zuud-Bevelands. Dat boek et: 'k Za je dt vertelle ..... Dr st dertien zwart-wit illustraties in en twe in kleur, aol emkt deur Jopie Minnaard-Verheijke.

In 2008 is t twdde boek van de vertaelgroep verschene: War a 't arte vol van is Salomo z'n mooiste lied. Dat is een vertaelieng van t biebelboek Hooglied in t Zuud-Bevelands. t Is een full-colour uutgaeve ok wee mie illustraties deur Jopie Minnaard-Verheijke.

In 2012 bin dr drie vertaeliengen in een wat envoudiger uutgaeve verschene: Jol en Micha en de Brieven van Jakobus en Jewannes in t Zuud-Bevelands en Aoberam in t Walchers. In 2013 gevolgd deur Izak en Jakob.

De are vertaeliengen die a klaer bin ka je een eindje vadder op deze pagina leze.

 

Ondertussen g me wee deur mie vertaelen: De rest van Genesis in t Walchers, t Evangelie volges Lucas in t Noord-Zeuws en t boek Openbaerieng in t Zuud-Bevelands.

Mensen die a belangstelieng voe t vertaelwerk kunne contact opneme mie Jan Minnaard, e-mail jminnaard1@zeelandnet.nl  (tel. 0113-561905).

 

 

Downloaden bijbelboeken

** De complete boeken zijn te koop in 't Kerkje en in de boekhandel. Klik op de titels om een deel te lezen.

 

 

Oude testament

Nieuwe testament

Ruth**

Marcus**

Ester

1 Jewannes**

Job**

2 Jewannes**

Prediker*

3 Jewannes**

Hooglied**

Jacobus**

Jona**

1 Petrus

Micha**

 

Jol**

 

Abraham**

 

Izak en Jacob**

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeeuwse vertaling

 

NIEUW:

 

Izak en Jakob in t Walchers, het vervolg van de verhalen uit Genesis.

Bijbelvertaalgroep (Nederlands)

In januari 2001 heeft een groepje enthousiaste mensen een begin gemaakt met het vertalen van (gedeelten uit) de bijbel in het Zeeuws.

Alle begin is moeilijk. Dat bleek ook hier. Want: wat is het Zeeuws? Na een uitgebreide discussie is gekozen voor een verdeling van Zeeland in vier regio's: Noord-Zeeland (Noord-Beveland, Tholen, Sint-Philipsland, Schouwen-Duiveland), Zuid-Beveland, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen (nog niet actief). Iedere groep vertaalt een ander Bijbelboek en dat blijkt goed te werken.

 

Welke Nederlandse vertaling neem je als uitgangspunt? Hierbij is gekozen voor de Nieuwe Bijbelvertaling (N.B.V.). Ook de Statenvertaling en de Naardense Bijbel worden vaak gebruikt. Er wordt doeltaalgericht vertaald, d.w.z. de vertaling wordt zoveel mogelijk gemaakt in hedendaags dialect. We krijgen veel medewerking van de vertalers van het Nederlands Bijbelgenootschap.

 

In 2004 is de eerste uitgave verschenen, met daarin het boek Jona in het Walchers, Ruth in het Noord-Zeeuws en het evangelie volgens Marcus in het Zuid-Bevelands. De titel van het boek is: 'k Za je dt vertelle .... Het boek is gellustreerd door Jopie Minnaard-Verheijke. Het bevat dertien zwart-wit en twee gekleurde illustraties.

In 2008 is het tweede boek van de Vertaalgroep van 't Kerkje van Ellesdiek verschenen: Waer a 't arte vol van is Salomo z'n moiste lied. Het is een vertaling van het bijbelboek Hooglied in het Zuid-Bevelands. Het is een full-colour uitgave, wederom met illustraties door Jopie Minnaard- Verheijke.

In 2012 zijn drie vertalingen in een wat eenvoudiger uitgave verschenen: Jol en Micha en de Brieven van Jakobus en Jewannes in het Zuid-Bevelands en de Abraham-cyclus uit Genesis in het Walchers. In 2013 gevolgd door Izak en Jacob.

De overige voltooide vertalingen zijn elders op deze pagina te lezen.

 

Ondertussen wordt er weer verder vertaald: De rest van Genesis in het Walchers, het evangelie volgens Lucas in het Noord-Zeeuws en het boek Openbaringen in het Zuid-Bevelands. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jan Minnaard (tel. 0113-561905).