ANBI


Informatie ANBI

Stichting 't Kerkje van Ellesdiek heeft de ANBI-status.

Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Hiervoor moet de ANBI in het bezit zijn van een beleidsplan van 't Kerkje en moeten de financiën op een bepaale wijze worden vastgelegd en moet deze informatie ook openbaar gemaakt worden.


Klik hier om het volledige bestand met alle informatie te bekijken.

Inhoud:

  • Algemene gegevens Stichting 't Kerkje Ellesdiek
  • Doelstelling
  • Bestuur en organisatie
  • Beleid
  • Gebruik van ‘t kerkje
  • Specificatie geluidsinstallatie
  • Jaarrekening 2018
  • Jaarverslag 2018


NIEUWSBRIEF:


Opgeven via:

contact@kerkje-ellesdiek.nl


 of bèlle:

0113  -  561669

Volg ons via Facebook

© ´t Kerkje Ellesdiek 2020 | Privacyprotocol